location

کرج-میانجاده-میدان امام حسین-اول بلوار باغستان-استادیوم انقلاب-هیئت کاراته استان البرز

سبک کیوکوشین ماتسوئی

کیوکوشین کای یکی از سبک‌های کاراته است. این رشته توسط ماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴-۱۹۲۳) رزمی کار کره‌ای الاصل بنیان نهاده شد معنای اصلی کاراته به معنی مبارزه کردن با دست خالی در مقابل هر سلاحی است.
این رشته از عناصر مختلفی نشأت گرفته که شامل تجریبات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته بوجود آمده است. کیوکوشین کای از سه لغت کیوکو ((بالاترین، نهایت)) شین ((حقیقت، روح)) و کای ((گروه و انجمن)) ترکیب شده‌است.
این رشته در ابتدا اویاماریو و اویاما کاراته جوجیتسو نیز نامیده می‌شد. تاکید این سبک روی مبارزه واقعی از راه نزدیک است. در کیوکوشین کای برای کاستن مقاومت حریف از تکنیک‌هایی بطور متوالی استفاده می‌شود.
این سبک تأکید زیادی بر روی تمرینات تنفسی و استقامتی دارد. از اینرو هنرجوی کیوکوشین بعد از سالها تمرینات مکرر دارای اندامی ورزیده می‌گردد. در سبک کیوکوشین تکیه اصلی بر حفظ سلامتی توام جسمی و روحی است، و در مبارزات کیوکوشین و اساسا در فلسفه آن پیروزی به هر قیمتی بر حریف مقابل معنایی ندارد.
در فلسفه متعالی کیوکوشین هدف غائی تناوری جسم برای رسیدن به مکارم عالیه اخلاقی است و به هیچ روی خشونت در سبک کیوکوشین جایگاهی ندارد چرا که اساسا خشونت و کیوکوشن در تقابلند نه در تعامل. کیو کوشین نه تنها خشن نیست بلکه سعی در پرورش روحیه لطافت، افتادگی، و بزرگ منشی را در هنرجو دارد.

هونبوی کیوکوشین کای در توکیو.

دوجوی مرکزی این سبک (همانند دیگر رشته‌های ورزشی ژاپن) هونبو نام دارد و در سال ۱۹۶۱ توسط اویاما در توکیو بنیان نهاده شد. بعد از فوت اویاما افراد زیادی مدعی رهبری سازمان فدراسیون شدند.

سوگندنامه کیوکوشین

ما جسم و دل خود را پرورش میدهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
راه راستین مبارزه را می پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم با قدرتی راستین می کوشیم تا روح فروتنی را در خود بوجود آوریم ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کردبه درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم از خشونت می پرهیزیم ماهمواره به یاد پروردگار توانائیم و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد. همواره به عقل و قدرت می اندیشیم و خواستهای دیگر را از خود می رانیم تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد و می کوشیم تا به هدف واقعی دست یابیم

کمربندهایئ کیوکوشین

در کیوکوشین کاراته مراتب و رنگ کمربند های دارای فلسفه خاصی است که به ترتیب پس از کمر بند سفید عبارت است از:
نارنجی : آغاز طلوع خورشید کیوکوشین کاراته
آبی : ورزشکار احساس می کند که در آسمان است و احساس غرور خاصی دارد
زرد : شروع تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا
سبز : آغاز رویش و جوانه زدن
قهوه ای : در این مرحله ورزشکار سر به زیرتر و خاکی تر از قبل شده
مشکی : آغاز تاریکی و اینکه ورزشکار متوجه می شود چیز زیادی از کاراته نمی داند و در ابتدای راه است