location

کرج-میانجاده-میدان امام حسین-اول بلوار باغستان-استادیوم انقلاب-هیئت کاراته استان البرز

سبک انشین کاراته

انشین کاراته (به ژاپنی: 円心会館) (به انگلیسی: Enshin kaikan) یکی از سبک‌های کاراته است. این رشته توسط جوکو نینومیا (به ژاپنی: 二宮城光) (به انگلیسی: Jōkō Ninomiya) بنیان نهاده شد.

این سبک غیرکنترلی است و در آن تکنیکهای جودو و جابه جایی‌های سو مو که همان ساباکی است استفاده می‌شود. چون ساباکی در این سبک وجود دارد سرعت عمل بالاتر می‌رود و به همین دلیل اینکه شخص مجبور به بالا بردن سرعت برای جابه جایی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگیهای آن کاربردی بودن این سبک است. از حرکات اضافی در این سبک اجتناب شده و کاتاها همه کاربردی هستند و تمام قسمت کاتاها دارای معنای قابل فهم و اجرا برای هنر جویان است.

 رشته کاراته سبک انشین

 این سبک غیرکنترلی است ودر آن تکنیکهای جودو و جابجایی‌های سو مو که همان ساباکی است استفاده می‌شود.چون ساباکی دراین سبک وجود دارد سرعت عمل بالاتر می‌رودو به همین دلیل اینکه شخص مجبور به بالا بردن سرعت برای جابجایی می‌باشد.یکی از مهم‌ترین و یژگیهای آن کاربردی بودن این سبک است.از حرکات اضافی در این سبک اجتناب شده و کاتاها همه کاربردی هستندو تمام قسمت کاتاها دارای معنای قابل فهم واجرا برای هنر جویان است .
انشین کاراته یکی از سبک‌های کاراته توسط جوکو نینومیا بنیان نهاده شده است .

معنای عمومی  ساباکی

ساباکی مفهوم مشکلی است که بتوان آن را از زبان ژاپنی ترجمه کرد.به هر حال ، ساباکی به حرکت ، که اغلب با کنترل و گاه با آماده سازی برای حرکت بعدی همراه است اشاره دارد. مثلآ ازساباکی می توان در اشاره به آموزش اسب اشاره کرد. سوار کار حرکات خاصی را اجرا کرده تا حیوان را کنترل کند و همین امر باعث می شود که حیوان طبق علاقه ونظر او رفتار و عمل کند. ساباکی به صورت حرکت مدافع در خط وبه وضعیت حمله متقابل تفسیر می شود و این حرکات کنترل شده ، در آماده سازی متقابل ، اساس استراتژی بعضی از سبکها مانند انشین است .